Nye Champions i KSS Gruppen

Merriott's No Chance

DKCH
KBHV21
DKKV21

Opdrætter: Jette Yeoman
Ejer: Jette Yeoman

Crystal Eye`s Uhh La La

DKCH
Opdrætter & Ejere: Charlotte & Frank Wandborg

Merriott’s Jet Fighter

DKJUCH
DKJV18
DKCH
ATCH

Opdrætter: Jette Skov Yeoman
Ejer: Jette Skov Yeoman

Fu-Kao Night Cap

DKCH


Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Crystal Eye`s Right On Time

NOJV16
DKCH
NUCH
NW2017
Opdrætter & Ejere: Charlotte & Frank Wandborg

Fu-Kao Iron Man

PLCH
SECH
DECH
DKCH
INTCH
Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Sjatrikk Incredible Casey

NOCH
DKCH
DJKLCH
SECH
FICH
ÖKV - MAGYAR WINNER 2015

Opdrætter: Bente Olsen
Ejer: Bente Olsen

Sixstars Luxurious Party

DKCH
KLBJTW13
KLBTW14


Opdrætter: Malgorzata Moskala
Ejer: Hanne Laursen

Fu-Kao Innocent Passion

DKCH
SECH
PLCH
DECH
BDSG15
INTCH
KLBCH
DEJCH
KLBJCH
BDJSG12

Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Fu-Kao Evian

DKCH
DECH


Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Lisbeth og Torben Bruun

Merriott's Lush Life

DKJUCH
KLBJCH
KBHJV19
DKCH

Opdrætter: Jette Yeoman
Ejer: Jette Yeoman

Fu-Kao Pina Colada

KBHJV18
DKJUCH
DKCH


Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Snow-Lion's Joni Mitchell

DKCH
KBHV17
NOCH
RUCH,
EURCH

Opdrætter: Lis Kaufmann
Ejere: Lis Kaufmann, Pi Rasmussen

Snow-Lions Ben Webster

DKCH
Opdrætter: Lis Kaufmann
Ejer: Lis Kaufmann

Chic Choix Parti Celebris

DKCH
FICH
SECH
NORDCH
WW17 INTCH,
RUCH,
EURCH,
KBHV17
KLBCH
DKV17
DKKV17
SEV17

Opdrætter: Juha Kares
Ejer: Pi Johanne Rasmussen

Medoc Question of Honour

DKCH
NOCH
KLBJCH
KBHJV14
KLBJTW14


Opdrætter: Pernille Agerskov
Ejer: Hanne Laursen

Thoriis You Rock My World

DKCHOpdrætter: Birgit Madsen
Ejer: Hanne Laursen

Fu-Kao Forbidden Fruit

DKCH
DECH

Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Fu-Kao Flying Carpet

DKCH
DECH
PLCH
KLBTW-13
KLBCH
INTCH
BDSG13

Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Gitte Widstrup Jensen og Karen Olesen

Merriott's Jelly Bean

PLCH
DKCHOpdrætter: Jette Yeoman
Ejer: Jette Yeoman

Merriott's Juicy Lucy

DKJUCH
DKJV18
DKCH
ATCH

Opdrætter: Jette Skov Yeoman
Ejer: Jette Skov Yeoman

An Tan Wu`s Sarabi

KBHJV17
JKLBCH
DKJV17
Opdrætter: Tove Anita Elvebakk
Ejere: Charlotte & Frank Wandborg

Askja Jinkatude

DKCH
SECH
KLBCH
NUCH
NORDCH
INTCH
HCAV17
NV17

Opdrætter: Rick & Lyn Church
Ejer: Rick & Lyn Church

Medoc Only For You

NOCH
DKCH
SECH


Opdrætter: Pernille Agerskov
Ejer: Bente Olsen

Madison Morningside Heights

DKCH
DKV12

Opdrætter: Birgitte Pingel
Ejer: Hanne Laursen

Snow-Lions Rosa Mundi

INTCH
DKCH
KLBCH
KBHV10

Opdrætter: Lis Kaufmann
Ejer: Pi Rasmussen

Fu-Kao Fire Cracker

SECH
DKCH
DECH
PLCH
INTCH
BDSG12

Opdrætter: Karen Olesen
Ejer: Karen Olesen

Del siden